Ledamoter
D'olsson578

Abraham Constantin Mouradgea d’Ohsson


f. 26.11.1779   d. 25.12.1851

Envoyé i Haag, senare i Berlin och Dresden, friherre d’Ohsson 1828, orientalist, kemist.


Hedersledamot
- Invald 15.2.1825 (nr 38)


Preses 1825 (2. h)

Bibliografiska uppgifter


Papper i RA.

SBL, SMoK.

[M. M. af Pontin], [biogr. över d’O.] (KVA Handl. 1851);
H. G. Söderbaum, Jac. Berzelius, 2–3 (1929–31).