Ledamoter
Skj%c3%b6ldbrand575

Anders Fredrik Skjöldebrand


f. 14.7.1757   d. 23.8.1834

Friherre (greve 1819), statsråd, generallöjtnant, slutligen general.


Hedersledamot
- Invald 30.6.1818 (nr 35)


Preses 1819 (2. h), 1824 (2. h), 1832 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.
Enstaka handlingar i RA och UUB.
S:s memoarer, utg. av H. Schück, 1–5 (1903–04);
Depescher av S. tr. i HT, 3, 1883, s. 462–477, och 4, 1884, s. 95–103.

SBL, SMoK.

G. Andrén, Memoarkritikens psykologiska problem (Arkiv för psykologi och pedagogik, 2, 1923, s. 78–92);
B. von Beskow, Minnesteckning öfver A. F. S. 1836 (KVHAA:s handlingar 20, 1852, s. 261–304);
O. Holmberg, S:s memoarer (Dagens Nyheter 20 april 1952);
E. Hultmark, C. Hultmark & C. D. Moselins, Svenska kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944);
P. H. Ling, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 16, s. 3–49);
G. Nerman, A. F. S. och B. B. v. Platen om Trollhätte kanal (HT, 26, 1906, s. 272–280);
H. Schück, KVHAA;
—, SA.