Ledamoter

Isac Reinhold Blom


f. 27.10.1762   d. 6.5.1826

Justitieråd, skald.


Hedersledamot
- Invald 3.12.1811 (nr 33)


Preses 1817 (1. h), 1820 (1. h), 1826 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

Gustavianska brev, utg. av H. Schück (1918);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
B. Wedberg, Blom och Reuterholm (Samlaren 1923, s. 65–74);
—, Tärningskast om liv och död (1935, s. 225–232);
—, Konungens Högsta domstol 1809–1844 (1940, s. 365–383).