Ledamoter
Rosenstein573

Carl von Rosenstein


f. 13.5.1766   d. 2.12.1836

Biskop i Linköping, slutligen ärkebiskop.


Hedersledamot
- Invald 1.5.1810 (nr 32)


Preses 1815 (1. h), 1/5 1829 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet.

SBL, SMoK.

J. J. Berzelius, Inträdestal [över R.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 19, s. 6–25);
L. De Geer, Minnen, 1 (1892, s. 35 f.);
E. Lewenhaupt, C. v. R. i Kumla (Till hembygden. Julhälsningar till prästerskapet i Strängnäs stift, 18, 1921, s. 74–87);
Linköpings stifts herdaminne, 1, utg. af J. A. Westerlund & J. A. Setterdahl (1919, s. 131–134);
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 386–392).