Ledamoter
Fleming571

Clas Adolph Fleming


f. 25.4.1771   d. 12.5.1831

Friherre (greve 1810), överstekammarjunkare, slutligen riksmarskalk och president i Kammarrätten; donator.


Hedersledamot
- Invald 24.4.1810 (nr 30)


Preses 1814 (2. h), 1823 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB. Ur C. F:s papper. Bref … utg. af H. Schück (Svenska memoarer och bref, 10, 1906).

SBL, SMoK.

C. A. Agardh, Inträdestal [över F.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 15, s. 307–345);
C. M. Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, 2:a uppl., 3 (1904, s. 197 f.);
E. Floderus, Excellensen på Lydinge. En gustaviansk hovman i uppländsk herrgårdsmiljö (Uppland, 1945, s. 121–129);
E. G. Geijer, Lefvernes-beskrifning öfver … Claes F. (KVHAA:s handlingar 15, 1839, s. 371–391);
H. Schück, KVHAA;
—, SA.