Ledamoter

Nils Wilhelm Marks von Würtenberg


f. 16.10.1743   d. 10.12.1817

Revisionssekreterare, riddarhusdirektör, slutligen justitieråd, genealog.


Hedersledamot
- Invald 14.6.1808 (nr 29)


Bibliografiska uppgifter

Förstörde själv sitt brevarkiv.

SBL (i släktart.), SMoK.

B. Wedberg, N. W. M. v. W. (Festskr. tillägn. frih. E. Marks von Würtemberg, 1931, s. 639–666);
—, Konungens Högsta domstol 1809–1844 (1940, s. 401 ff.);
F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (Geneal. samf:s i Finland årsskrift, 21, 1937, s. 29–33);
—, Riddarhusets stamtavlor (1946, s. 8–14).