Ledamoter
Edelcrantz570

Abraham Niclas Edelcrantz

(före adlandet Clewberg)


f. 29.7.1754   d. 15.3.1821

Överintendent, förste direktör för de K. teatrarna, slutligen friherre (1815) och president i Kommerskollegium.


Hedersledamot
- Invald 14.6.1808 (nr 28)


Preses 1813 (2. h), 1820 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Brevsamling i KB.

SBL, SMoK.

F. Egerström, A. N. C-E., Landtbruksakademiens förste direktör (1924);
J. af Forselles, A. N. C.-E. och hans omgifning (1903);
H. Schück, KVHAA;
—, SA.