Ledamoter
Tingstadius569

Johan Adam Tingstadius


f. 8.7.1748   d. 10.12.1827

Biskop i Strängnäs, orientalist.


Hedersledamot
- Invald 21.5.1805 (nr 27)


Bibliografiska uppgifter

Papper se Nybergs nedan anf. monogr., s. 393 ff.

SMoK.

C. G. von Brinkman, Inträdestal [över T.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 13, s. 81–169);
K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 1 (1897, s. 166–173);
H. Nilsson, J. A. T. och kyrkohandboken av 1811 (Kyrkohistorisk årsskrift 1928, s. 289–302);
H. S. Nyberg, J. A. T.: orientalist och biskop (1953, även i SA:s handlingar ifr. år 1886, 62, 1951);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
W. Zetterstedt, Två prästsöner från Lunda (Adam och Lars Tingstadius) (Till hembygden. Julhälsningar till Strängnäs stift, 28, 1931, s. 74–82).