Ledamoter
Zibet568

Christoffer Bogislaus Zibet


f. 25.12.1740   d. 16.5.1809

Hovkansler, friherre 1805.


Hedersledamot
- Invald 21.5.1805 (nr 26)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

S. Carlsson, Gustaf IV Adolfs fall (1944);
G. Lagerbielke, Inträdestal [över Z.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 9, s. I–XXVII);
J. A. Lindblom, Åminnelse-tal öfver … C. B. Z. (KVHAA:s handlingar 10, 1816, s. 272–296);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
U. Willers, Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser (1945).