Ledamoter
Rosenblad567

Mathias Rosenblad


f. 23.6.1758   d. 4.9.1847

Friherre (greve 1815), statssekreterare vid Inrikes civilexpeditionen, slutligen justitiestatsminister.


Hedersledamot
- Invald 21.5.1805 (nr 25)


Preses 1806 (1. h), 1822 (2. h), 1833 (2. h), 1837 (2. h), 1842 (1. h), 1846 (1. h).

Bibliografiska uppgifter

Papper (bl. a. självbiogr.) i KB och i RA.

SBL, SMoK.

S. Carlsson, Gustaf IV Adolfs fall (1944);
M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 389–403);
G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933);
[B. E. Hildebrand], [nekr.] i KVA:s handlingar 1847, s. 113–131.