Ledamoter
Ehrenheim565

Fredrik Wilhelm (von) Ehrenheim


f. 29.6.1753   d. 2.8.1828

Tf. hovkansler och chef för Utrikesexpeditionen, senare kanslipresident; friherre E. 1805.


Hedersledamot
- Invald 18.3.1800 (nr 23)


Preses 1803 (1. h), 1819 (1. h), 1824 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

E:s papper brända.

SBL, SMoK. 

Gertz, s. 196;
A. Munthe, Det Ehrenheimska ”skrivfelet”. En omtvistad episod i de svensk-ryska underhandlingarna efter marsrevolutionen 1809 (Festskr. t. Alma Söderhjelm, 1945, s. 37–52);
C. W. Oseen, En svensk lärdomshistoriker från romantikens tid (Lychnos 1937, s. 68–78);
H. Schück, SA.