Ledamoter
Fredenheim563

Carl Fredric Fredenheim

(före adlandet 1769 Mennander)


f. 4.3.1748   d. 6.3.1803

Överintendent.


Arbetande ledamot
- Invald 12.2.1793 (nr 28)

Hedersledamot
- Invald 30.7.1795 (nr 20)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nationalmusei arkiv, KB och Akademiens för de fria konsterna arkiv.
C. F. F., Dagboksanteckningar under en resa till Åbo 1785, medd. av K. G. Leinberg (1902);
Brev från och till C. F. Mennander, utg. av K. Österbladh, 1–3 (1939–42).
[C. F. F.,] Den första museivägledningen, med inledning och kommentar av A.-M. Leander Touati, (Kongl. Museum: rum för ideal och bildning, red. S. Söderlind, Årsbok för Statens konstmuseer 39, 1993, s. 48–64).

SBL, SMoK, Suomen kansallisbiografia.

B. Hildebrand, Kardinal Stefano Borgia och Sverige (Lychnos 1937, s. 112–129;
M. Olausson, Jacques Beys and Fredenheim’s voyage pittoresque (Nationalmuseum. Bulletin 1989, 13:2, s. 96–106);
H. Schück, KVHAA;
L.-J. Stiernstedt, Vår man i Rom: [överintendenten C. F. F:s italienska resa 1787–1790] (2004);
Uusi sukukirja, 2 (1947–51, om släkten Mennander).