Ledamoter
Engestr%c3%b6m561

Lars von Engeström


f. 24.12.1751   d. 19.8.1826

Hovkansler, slutligen greve, statsminister för utrikes ärendena och Lunds universitets kansler.


Hedersledamot
- Invald 12.2.1793 (nr 19)


Preses 1816 (1. h), 1821 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
L. v. E., Minnen och anteckningar, utg. af E. Tegnér, 1–2 (1876).

SBL, SMoK.

S. Carlsson, L. v. E.: a Swedish-Polish aristocrat and patriot (Changes in two Baltic countries, ed. E. Cieslak & H. Olszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia, 164, 1990, s. [166]–179);
L. Postén, L. v. E. och den polska författningen av den 3 maj 1791 i belysning av hans diplomatiska rapporter 1788–1791 (VSLÅ 1987, s. 109–133);
H. Schück, KVHAA.