Ledamoter
Celsing560

Ulric Celsing


f. 7.12.1731   d. 25.11.1805

F.d. envoyé i Konstantinopel, Dresden och Wien.


Hedersledamot
- Invald 24.1.1792 (nr 18)


Bibliografiska uppgifter

Papper se SBL.

SBL, SMoK.

T. J. Arne, Svenskarna och österlandet (1952, s. 72);
Å. Karlsson, Familjen Celsing och de svensk-osmanska relationerna under 1700-talet (Minnet av Konstantinopel. Den osmansk-turkiska 1700-talssamlingen på Biby, 2003, s. 35–74);
R. Sundelin, Svenska Palestinafarare (Teol. tidskrift 18, 1878, s. 385 ff.).