Ledamoter
Schr%c3%b6derhielm559

Elis Schröderheim


f. 26.3.1747   d. 30.8.1795

Statssekreterare i Inrikes civilexpeditionen, slutligen landshövding i Uppsala län.


Hedersledamot
- Invald 15.2.1791 (nr 17)


Preses 1791 (2. h), 1795 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

En del papper i RA, KB, LUB och UUB.
E. S:s Skrifter till konung Gustaf III:s historia jämte urval ur S:s brefväxling, utg. af E. Tegnér (1892).
Svenska memoarer och bref, 6, Bref från Elis Schröderheim, utg. af O. Levertin (1902).

SBL, SMoK.

G. J. Adlerbeth, Lefvernes beskrifning öfver … E. S. (KVHAA:s handlingar 7, 1802, s. 399–416);
F. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 (1940);
I. R. Blom, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 2, s. 1–36);
Schröderheimiana. En anekdotsamling (PHT, 25, 1924, s. 65–96);
H. Schück, Minne av E. S. (1942. Även i SA:s handlingar ifr. år 1886, 53, 1941);
—, SA.