Ledamoter
Gyldenstolpe557

Nils Philip Gyldenstolpe


f. 19.2.1734   d. 20.2.1810

Greve, f.d. landshövding, i Gävleborgs län, f.d. överkammarherre.


Hedersledamot
- Invald 15.2.1791 (nr 16)


Preses 1799 (1. h), 1804 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.
[J. G. Oxenstiernas brev till G. tr. i] Lewenhauptska arkivet på Sjöholm, 1, utg. af A. Lewenhaupt (1919).

SBL, SMoK.

F. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 (1940);
Svenska memoarer och bref, 6, Bref från Elis Schröderheim, utg. af O. Levertin (1902);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
E. Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt, 1–3 (2:a uppl., 1893–94);
J. O. Wallin, Inträdestal [över C.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 6, s. 3–22).