Ledamoter
Celsius556

Olof Celsius d.y.


f. 15.12.1716   d. 15.2.1794

Biskop i Lund.


Hedersledamot
- Invald 15.1.1788 (nr 15)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne, 1 (1854);
H. Pleijel, Från fädernas fromhetsliv (1936, s. 154–157);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
J. A. Tingstadius, Inträdestal [över C.] (SA:s handlingar ifr. år 1786, 5, s. 277–316);
S. Ödmann, Åminnelsetal öfver … O. C. … 1796 (KVA:s åminnelsetal).