Ledamoter
Oxenstierna555

Johan Gabriel Oxenstierna


f. 19.7.1750   d. 29.7.1818

Greve, riksråd, kanslipresident, slutligen riksmarskalk; skald.


Hedersledamot
- Invald 23.5.1786 (nr 14)


Preses 1793 (1. h), 1798 (1. h), 1800 (2. h), 1805 (2. h).

Bibliografiska uppgifter

Papper i Värnbergs arkiv, Roslagsbro (film i KB).
J. G. Oxenstiernas Mitt minne (Svenska memoarer och bref, 1, utg. af H. Schück, 1900, s. 65–158);
—, Dagboksanteckningar åren 1769–1771, utg. af G. Stjernström (1881);
[dagboksfragment] i Samlaren 1882, s. 17–36;
Bref från … J. G. O. till N. Ph. Gyldenstolpe 1780–1796 (Lewenhauptska arkivet på Sjöholm, 1, utg. af A. Lewenhaupt, 1919);
[Brev] i SAT 1, 1879–88, s. 31 f., 176–181;
Brev till Fredrik Sparre, medd. av H. von Dardel (PHT, 22, 1921, s. 209–221).

SBL, SMoK.

F. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 (1940);
I. R. Blom, Minnesteckning öfver … J. G. O. (KVHAA:s handlingar 15, 1839, s. 338–370);
J. V. Johansson, Några dikter av J. G. O., publicerade av Leopold (Samlaren 1922, s. 159–174);
M. Lamm, J. G. O. En gustaviansk natursvärmares lif och dikt (1911);
N. L. Rasmusson, Medaljer och jetoner slagna av KVittA och KVHAA 1753–1951 (1953, s. 34 f.);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 84).