Ledamoter
Ribbing553

Gustaf Ribbing


f. 19.3.1719   d. 19.6.1811

Friherre, sekr. i Riksarkivet, kansliråd, konstsamlare, donator.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 12)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Ridderstadska arkivet, Linköping.

SBL, SMoK.

L. von Engeström, Minnen och anteckningar, utg. af E. Tegnér, I (1876, s. 4 f.).