Ledamoter
Adelcrantz551

Carl Fredrik Adelcrantz


f. 30.1.1716   d. 1.3.1796

Friherre, arkitekt, överintendent.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 10)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Akad. för de fria konsterna.

SBL, SMoK.

S. Curman, C. F. A. (KVAÅ 1947, s. 283–319), även i KVA:s Levnadsteckningar, 8, nr 129 (1949);
S. Fogelmarck, C. F. A.: arkitekt ( 1957);
—, C. F. A.: ett gustavianskt konstnärsöde (1995);
V. Harju, Themiksen temppeli: Vanhan Vaasan hovioikeudentalo, Kustaa III:n valistuspyrkimysten monumentti (Jyväskylä studies in the arts, 60, 1998);
R. Josephson, Den förste gustavianen. C. F. A:z’ konståskådning (Gustavianskt. Studier kring den gustavianska tidens kulturhistoria tillägnade Sigurd Wallin på hans femtioårsdag, 1932, s. 43–61);
C. R. Nyblom, Minne af C. F. A. (SA:s handlingar ifr. år 1886, 5, 1891, s. 33–220);
M. Olausson (red.), Chambers & Adelcrantz (Nationalmusei utställningskatalog, 596, 1997);
A. F. Skjöldebrand, Minne af … C. F. A. (KVHAA:s handlingar 12, 1826, s. 337–363).