Ledamoter
Duben549

Carl Wilhelm von Düben


f. 2.2.1724   d. 29.12.1790

Greve, president i Kammarrevisionen, senare riksråd.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 8)


Preses 1786 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Förteckning å en del af de förnämste werk och rarare böcker af … grefwe Dubens boksamling … (auktionskatalog, Stockholm 1791).

SBL, SMoK.

J. von Engeström, Lefvernes beskrifning öfver … C. W. v. D. (KVHAAH 6, 1800, s. 418–435).