Ledamoter
Sparre548

Fredrik Sparre


f. 2.2.1731   d. 30.1.1803

Friherre (greve 1797), riksråd, slutligen rikskansler.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 7)


Preses 1790 (1. h), 1796 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.
Carl Chr. Gjörwells brev till F. S. 1768–1795, utg. av A. Munthe (Historiska handlingar 32:1, 1938);
Johan Fredrik von Nolckens brev till F. S. åren 1773–1781, medd. av H. L. von Dardel (PHT 24, 1923, s. 86–112).
G. Roempke, Ur rikskanslern F. S:s anteckningar (Confidencen rediviva. Årsskrift 1995, s. 26–31).

SBL, SMoK.

F. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljer (1940);
C. Forsstrand, Den siste rikskanslern och hans döttrar samt andra gustavianska minnen (1927);
Gertz, s. 101 f.;
O. Jägerskiöld, Hovet och författningsfrågan 1760–1766 (1943);
G. Kjellin, Rikshistoriografen Anders Schönberg (1952);
S. Leijonhufvud, Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets, 1–2 (1931–33);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
B. Wedberg, Konungens Högsta domstol 1789–1809 (1922, s. 339 ff.).