Ledamoter
Rosenstein526

Nils von Rosenstein


f. 12.12.1752   d. 7.8.1824

Andre sekreterare vid kanslipresidentsexpeditionen, sedan kansliråd och tit. landshövding.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 8)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 30.4.1782 (nr 22)


Sekreterare 30.4.1782–20.3.1786. Preses 1792 (2. h), 1801 (2. h), 1812 (1. h), 1818 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA, UUB och SA.
Ur N. v. R:s brefsamling (Svenska memoarer och bref, 9, utg. af H. Schück, 1905);
Brev till R. tr. i Samlaren 1886–87 och i Gustavianska brev, utg. av H. Schück (1918), samt Historiallinen arkisto, 10 (1889, s. 172–213).

SBL, SMoK.

C. W. Böttiger, N. v. R. (SA:s handlingar ifr. år 1796, 52, s. 67–273);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
T. T. Segerstedt, Moral sense-skolan och dess inflytande på svensk filosofi (1937).