Ledamoter

Carl Gustaf Schultz von Ascheraden


f. 29.7.1743   d. 22.3.1798

Friherre, kammarherre, slutligen envoyé.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 6)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 30.4.1782 (nr 21)


Bibliografiska uppgifter

H. Schück, KVHAA.