Ledamoter
Melanderhielm525

Daniel Melanderhjelm

(före adlandet Melander)


f. 29.10.1726   d. 8.1.1810

Professor i astronomi vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 7)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 27.11.1780 (nr 20)


Preses 1792 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

A. Holmberg, Ur Melanderhielms korrespondens med Stockholms nation (Stockholms nation trehundra år, 1949, s. 59–65);
N. V. E. Nordenmark, Fredrik Mallet och D. M., två Uppsala-astronomer (1946);
PHT 23, 1922, s. 69 f.