Ledamoter

Birger Frondin

(Berge)


f. 1.8.1718   d. 25.5.1783

Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.


(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 25.8.1773 (nr 19)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB, KB och LUB.

C. Annerstedt, Förteckning å Upsala universitetsbiblioteks ledare … (Uppsala univ.-bibl:s minnesskrift 1621–1921, 1921, s. 17 ff.);
N. von Rosenstein, Bibliothecariens … B. F:s lefverne (KVittA Handl., 5, 1788, s. 293–312);
H. Schück, KVHAA.

Svärfar till Jacob Axelsson Lindblom (hedersledamot  nr 24).