Ledamoter

Anders Schönberg


f. 7.10.1737   d. 6.4.1811

Rikshistoriograf (1762) och därjämte riksheraldiker (1773), tit. kansliråd (1776).


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 6)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 25.8.1773 (nr 18)


Bibliografiska uppgifter

Hans arkiv donerades till Gävle gymnasium och blev till största delen förstört vid Gävle brand 1869.
Brev till J. H. Lidén utg. av L. Bygdén i Samlaren 1 (1880) och 3 (1882);
A. S:s bref till bergsrådet Adlerwald, utg. av S. Kellin (1920).

SBL, SMoK.

H. Schück, KVHAA;
S. Ödmann, Minne af … A. S. (KVHAA:s handlingar 13, 1830, s. 321–343).