Ledamoter
Piper524

Sten Abraham Piper


f. 19.9.1738   d. 12.6.1813

Kammarherre, slutligen hovmarskalk.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 5)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 25.8.1773 (nr 17)


Preses 1799 (2. h), 1804 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Arkivfragment i RA.

SBL (i släktart.).

O. Jägerskiöld, Lovisa Ulrikas arkiv (MRA 1938, s. 176 ff.);
H. Schück, KVHAA.