Ledamoter
Andr%c3%a9n, cg

Carl-Gustaf Andrén


f. 1.7.1922   d. 18.4.2018

F.d. professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet, f.d. rektor för Lunds universitet, f.d. universitetskansler.


Hedersledamot Ha
- Invald 2.3.1982 (nr 143)