Ledamoter
Manderstr%c3%b6m523

Christopher Manderström


f. 2.12.1727   d. 1.9.1788

Friherre, hovmarskalk, författare.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 5)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 25.8.1773 (nr 16)


Bibliografiska uppgifter

Arkivfragment i RA och KB.

SBL (i släktart.), SMoK.

J. W. Liliestråle, Lefvernes-beskrifning öfver … C. M. (KVHAA:s handlingar 4, 1795, s. 267–307);
H. Schück, KVHAA.