Ledamoter
Elers521

Johan Elers


f. 8.6.1730   d. 20.11.1813

Expeditionssekreterare vid inrikes civilexpeditionen, tit. kansliråd, skald, historisk och kulturhistorisk samlare och författare.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 4)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 25.1.1773 (nr 14)


Preses 1787 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper se SBL.

SBL, SMoK.

H. Schück, KVHAA.