Ledamoter
Gyllenborg519

Gustaf Fredrik Gyllenborg


f. 24.12.1731   d. 30.3.1808

Greve, skald, kavaljer hos kronprins Gustav, kammarråd, senare kansliråd.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 4)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 25.1.1773 (nr 12)


Preses 1789 (1. h), 1791 (1. h), 1795 (2. h), 1796 (2. h), 1802 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

[G:s självbiografi] Mitt lefverne 1731–1775, utg. av G. Frunck (1885).

SBL, SMoK.

S. Högnäs, Människans nöjen och elände. Gyllenborg och upplysningen (1988);
—, Lidelsefull vänskap och förnuftig kärlek (Ljuva möten och ömma samtal: om kärlek och vänskap på 1700-talet, red. V. Lindgärde & E. Mansén, 1999, s. 19–37);
S. Lange & M. Röhl, Furstligt och folkligt: om Gyllenborgs Birger Jarl och Hallmans Skeppar Rolf (1986);
G. Sahlberg, G. F. G., hans liv och diktning under frihetstiden (1943);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
I. Wiséhn, Skalden G. F. G.: kontrollör vid inventeringen av Lovisa Ulrikas myntkabinett 1762 (Svensk numismatisk tidskrift 1988, s. 260–261).