Ledamoter
Leijonhufvud518

Axel Gabriel Leijonhufvud


f. 13.9.1717   d. 19.6.1789

Friherre, överkammarherre, slutligen president i Åbo hovrätt, vitter författare.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 3)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 25.1.1773 (nr 11)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Leijonhufvudska släktarkivet (dep. i RA).

SBL, SMoK.

N. Gobom, Axel Gabriel Silverstolpe (1923);
K. K:son Leijonhufvud, Bidrag till Åbo hovrätts presidenters historia. A. G. L. (GSFÅ 14–15, 1930–31, s. 104–125);
—, Leijonhufvudska släktbiblioteket (Linköpings bibl:s handl., ny serie, 2:2, 1937, s. 127–132);
H. Lundgren, Minnets land (Vitterhetsvännerna på Lindö och Händelö, 1943, s. 121–125);
S. Rosenhane, Lefvernes beskrifning öfver … A. G. Lejonhufvud (KVHAA Handl., 6, 1800, s. 436–452);
H. Schück, KVHAA.