Ledamoter
Lagerbring516

Sven Lagerbring

(före adlandet 1769 Bring)


f. 24.2.1707   d. 5.12.1787

Professor i historia vid Lunds universitet, tit. kansliråd.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 1)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1755 (nr 9)


Bibliografiska uppgifter

Papper, se Brings bibliografi (nedan) samt Gierows biografi i SBL.
Skrifter och bref, utg. L. Weibull (1907, däri självbiografi, s. 1–24);
Bref från Sven Bring-Lagerbring 1766–1786, (Samlingar utgifna för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening af M. Weibull, 3, 1875, tr. 1874, s. 1–30);
S. E. Bring, Förteckning öfver S. L:s tryckta arbeten och manuskript (1907, med kompletteringar hos Gierow).

SBL, SMoK.

J. von Engeström, Lefvernes-beskrifning öfver … S. L. (KVHAA:s handlingar 4, 1795, s. 341–383);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
H. Schück, KVHAA;
A. Wallette, S. L. 1707–1787 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W Johansson, 2009).