Ledamoter
Ihre515

Johan Ihre


f. 14.3.1707   d. 1.12.1780

Professor skytteanus vid Uppsala universitet, tit. kansliråd; nordisk och germansk filolog och en föregångare till Rask och Jacob Grimm i utarbetandet av lagarna för den germanska ljudskridningen.


(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1755 (nr 8)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB, se A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitets bibliotek, 1–2 (1949).

SBL, SMoK.

A. Grape, De vetenskapliga förbindelserna mellan Peter Friderich Suhm och J. I. (Overbibliotekar Wilhelm Munthe på femtiårsdagen 20. oktober 1933 fra fagfeller, 1933, s. 49–81);
—, J. I. som sekreterare i Kungl. Vetenskapssocieteten (VSUÅ 1942, s. 27–74);
—, se ovan;
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
E. af Sotberg, Framledne … J. I:s lefverne (KVittA:s Handl. 4, 1783, s. 399–479).