Ledamoter
Bergh514

Carl Reinhold Berch


f. 29.1.1706   d. 22.12.1777

Sekreterare i Antikvitetsarkivet, slutl. kansliråd, historisk och kulturhistorisk författare, numismatiker.


(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1754 (nr 7)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA, KB och UUB.
Självbiografi (i Äldre svenska biografier, utg. av H. Schück, 4 = Uppsala universitets årsskrift, 1916:2. Program, 1916).
Utgivna brev: Lettres parisiennes: adressées à ses amis, 1740–1746 (Romanica Stockholmiensia, 17, utg. J. Heidner (1997).

SBL, SMoK.

G. Adde, C. R. B:s anteckningar om ryska vetenskapsakademiens bibliotek i Petersburg 1735 (NTBB, 1924, s. 56–63);
V. Gödel, I Kungl. slottets biblioteksflygel (1927);
—, Riksantikvarieämbetet (1930);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
L. Looström, I svenska konstnärskretsar (1916);
H. Palmsköld, Berch eller ej? Författaren till den första texten om konstakademin (VSLÅ 1995);
H. Schück, Minne af C. R. B. (SA:s handlingar ifrån år 1886, 28, 1917);
—, Ett porträtt från frihetstiden. C. R. B. (1923, omtr. i dens., Svenska bilder, 5, 1941);
—, KVHAA;
E. af Sotberg, Framledne … C. R. B:s lefverne (KVittA Handl., 3, 1780, s. 245–305).