Ledamoter
Andr%c3%a9n, a7175

Anders Andrén


f. 7.5.1952

Professor i arkeologi vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.12.2004 (nr 470)


Akademiens vice preses och historisk-antikvariska klassens ordförande