Ledamoter
Bonde513

Gustaf Bonde


f. 6.4.1682   d. 5.12.1764

Greve, riksråd. Efterlämnade viktiga samtidshistoriska arbeten, men även flera äldrehistoriska skrifter i en okritisk och fantasibemängd rudbeckiansk tradition; handskriftssamlare.


(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1754 (nr 6)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA (jfr Trolle Bondes utgåva).
C. Trolle Bonde, Riksrådet grefve G. B., 1–4 (dens., Anteckningar om Bonde-släkten, 1898–99).

SBL, SMoK, Suomen kansallisbiografia.

V. Ahonen, Gustaf Bondes memoarer och Arckenholtz (HTF 79, 1994, s. 171–196);
C. R. B[erch], Äre-minne öfver … G. B. (KVittA Handl., 2, 1776, s. 114–134);
C.-M. Edenborg, Gull och mull: den monstruöse G. B., upplysningens fiende i frihetstidens Sverige: historien om hans exkrementalkemi, hans krets och värld: försedd med psykoanalytiska, Batailleska och historiematerialistiska reflexioner, samt ett utkast mot döden (1997);
L. Linnarsson, Riksrådens licensiering (1943);
J. Manninen, Johan Arckenholtz memoarer (HTF, 83, 1998, s. 191–197);
H. Schück, KVHAA;
C. Trolle Bonde, se ovan.