Ledamoter
Dalin512

Olof von Dalin


f. 29.8.1708   d. 12.8.1763

Kungl. bibliotekarie, slutl. kansliråd och hovkansler, skald, historiker.


(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1753 (nr 5)


Sekreterare 24.7.1753–12.8.1763

Bibliografiska uppgifter

Papper se SBL.
D:s Then swänska Argus, utg. av Svenska Vitterhetssamfundet, 1–3 (1910–1919).
I. Carlsson, O. v. D. som tecknare (2003).

SBL, SMoK.

I. Carlsson, O. D. och den politiska propagandan inför ”lilla ofreden”: Sagan om hästen och Wårwisa i samtidspolitisk belysning (1966);
—, O. v. D. Samhällsdebattör, historiker, språkförnyare (1997);
—, O. v. D. – hovskalden (Drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetsakademien, red. S. Å. Nilsson, 2003);
—, O. v. D. 1708–1763 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
N.-O. Dyberg, O. D. och tidsidéerna. En komparativ undersökning av hans diktning till omkring 1750 (1946);
N. Eriksson, Dalin – Botin – Lagerbring: historieforskning och historieskrivning i Sverige 1747–1787 (1973, 2. uppl. 1976);
T. Hagström, Några Daliniana. Gustaf Ribbing om O. v. D. (Corona amicorum, Studier tillägnade Tönnes Kleberg, 1968, s. 77–94);
T. Hansson, Dalinbilden i porträttkonsten och i den litterära traditionen (Göteborgs KVVS:s handlingar, 6:6, 1959);
O. Hedberg, Kring Dalinminnet. Direktörstal vid SA:s högtidssammankomst den 20 december 1963 (1963);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
J. W. Liliestråle, Åminnelsetal öfver … O. v. D. (KVittA Handl., 3, 1780, s. 306–351);
J. Kulling, Dalin och Karl XII (HT 56, 1936, s. 393–401);
M. Lamm, O. D. En litteraturhistorisk undersökning av hans verk (1908);
G. Löw, Sveriges forntid i svensk historieskrivning, 2, (1910, s. 18–26);
C. G. Nordin, Minne af O. v. D. (SA Handl. ifr. år 1796, 2, s. 171–192);
M. von Platen, Sverige som häst. Dalins Sagan om hästen – ett 250-årsminne (Huvudstadens hästar, [red. B. Holmbäck] 1990, s. 33–39);
P. Rydén, O. D. Journalist eller publicist eller rentav tidningsmakare (Den moderna dagspressen 350 år, red. U. Carlsson och K. E. Gustafsson, 1996, s. 205–213);
H. Schück, Till Dalins biografi (Samlaren, 1921);
—, KVHAA;
—, SA;
L. Stavenow, Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historieskrivning (1928, s. 6–9);
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 72 f.);
Å. Svahn, När O. v. D. bildade Sveriges första idrottsförening (Ord och bild 57, 1948);
A. Swanson, Argus on the stage. Dalin the playwright (Scandinavian studies 68, 1996, s. 401–414);
—, O. D. The international nationalist (Europe – the Nordic countries, ed. A. Swanson and E. Törnqvist, Yearbook of European studies, 10, 1998);
K. Warburg, O. D., hans lif och gerning (1884);
T. von Vegesack, Makten och fantasin. Författare i revolutionen (1978);
U. Willers, O. v. D. och Kongl. Biblioteket (Biblis 1958, s. 41–45).