Ledamoter
Rudensch%c3%b6ld504

Carl Rudenschöld


f. 12.10.1698   d. 10.6.1783

Friherre (greve 1770), statssekreterare vid Utrikesexpeditionen, slutl. riksråd.


(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1753 (nr 4)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA och UUB.

SBL, SMoK.

G. J. Adlerbeth, Lefvernes beskrifning öfver … C. R. (KVittA Handl., 5, 1788, s. 261–292);
H. Danielsson, Till C. R:s biografi. Anteckningar rörande ministertiden i Berlin (1739–1747) (1922);
B. Ferrner, Åminnelse-tal öfver … C. R. … 1785 (KVA åminnelsetal);
F. M. Franzén, Minnesteckningar, 3 (1860, s. 572–637);
H. Schück, KVHAA.