Ledamoter
Scheffer503

Carl Fredric Scheffer

(Fredrik)


f. 28.4.1715   d. 27.8.1786

Friherre (greve 1766), riksråd.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 2)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1753 (nr 3)


Akademiens direktör 25.1.1773–19.7.1774.

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA, papper även i Brokindssaml., Kulla-Gunnarstorps arkiv (jfr Carlquist nedan).
Självbiogr. i KB och VA;
Självbiogr. som serafimerriddare i F 465, UUB.
S:s brev till Carl Gustaf Tessin i kritisk utgåva av J. Heidner 1982.

SBL, SMoK.

K. Antell, Från C. F. S:s Tyresö (Gustavianskt. Studier kring den gustavianska tidens kulturhistoria tillägnade Sigurd Wallin på hans femtioårsdag, 1932, s. 145–161);
G. Carlquist, C. F. S. och Sveriges politiska förbindelser med Danmark åren 1752–1765 (1920);
Gertz, s. 100;
F. Lagerroth, En frihetstida lärobok i gällande svensk statsrätt (StvT 1937, s. 185–211).