Ledamoter
Ekeblad502

Clas Ekeblad (d.y.)


f. 30.3.1708   d. 9.1.1771

Greve, riksråd, överstemarskalk, slutl. kanslipresident


(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1753 (nr 2)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA, KB och LUB.

SBL, SMoK.

A. J. von Höpken, Äreminne öfver … C. E. (KVittA Handl., 3, 1780, s. 223–244, omtr. i v. Höpken, Skrifter, 1, 1890, s. 270–281);
H. Schück, KVHAA;
E. von Stockenström, Äre-minne öfver … Claes E. … 1773 (KVA åminnelsetal).