Ledamoter
H%c3%b6pken501

Anders Johan von Höpken


f. 31.3.1712   d. 9.5.1789

Friherre (greve 1762), riksråd, kanslipresident.


Hedersledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 1)

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 24.7.1753 (nr 1)


Preses 24.7.1753–25.1.1773, 19.7.1774–20.3.1786 och 20.3.1786–23.5.1786

Bibliografiska uppgifter


Papper i RA. 
Riksrådet grefve A. J. v. H:s skrifter, i urval utg. af C. Silfverstolpe, 1–2 (1890–93).

SBL, SMoK.

G. J. Adlerbeth, Lefvernes beskrifning öfver … A. J. v. H. (KVHAA:s handlingar 5, 1796, s. 332–373);
F. A. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 (1940);
L. De Geer, Minne af … A. J. v. H. (SA:s handlingar ifr. år 1796, 57, 1880, s. 243– 454);
B. Hildebrand, Kungl. svenska Vetenskapsakademien. Förhistoria, grundläggning och första organisation (1939);
A. Lewenhaupt, En färd till minnenas värld (1936, s. 194) [om H:s papper];
E. Schröderheim, Åminnelse-tal öfver … A. J. v. H. … 1790 (KVA åminnelsetal);
H. Schück, KVHAA;
—, SA.