Ledamoter
Gejrot 03

Claes Gejrot


f. 21.7.1960

Docent, huvudredaktör för svenskt Diplomatarium.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.6.2011 (nr 268)