Ledamoter

Göran Alm


f. 10.9.1945

Fil. dr, chef för Bernadottebiblioteket, Kungl. slottet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.6.2010 (nr 266)