Ledamoter
Fischer, p

Peter M. Fischer


f. 20.11.1946

Senior professor i cyprisk och främre orientens arkeologi vid Göteborgs universitet


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.10.2000 (nr 189)