Ledamoter
Fischer, p

Peter M. Fischer


f. 20.11.1946

Professor, historiska institutionen, Göteborgs universitet.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.10.2000 (nr 189)