Ledamoter
Andersson, g457, kopia

Per Greger Andersson


f. 6.8.1952   d. 28.12.2012

Professor i musikvetenskap vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.12.2002 (nr 465)


Bibliografiska uppgifter

G. Blomqvist & H. Karlsson, Minnesord ... Greger Andersson (i VSLÅ 2013, s. 167-171);
J. Ling & J. Norrback, [nekr.] i KVHAAÅ 2014, s. 33-39.

Nekr. i DN 14/2 2013 av Styrelsen för Lunds kammarmusiksällskap och B. Ursing.