Ledamoter
Aronsson, p

Peter Aronsson


f. 28.4.1959

Professor i historia vid Linnéuniversitet samt professor i kulturarv och historiebruk, Tema Q, Kultur och samhälle vid Linköpings universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.9.2009 (nr 490)