Ledamoter
Olsson, c

Curt Olsson


f. 28.9.1919   d. 22.10.2014

Jur. dr, f.d. president i Finlands Högsta domstol, f.d. professor i handelsrätt vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, f.d. rektor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 3.5.1988 (nr 245)


Bibliografiska uppgifter

Biografiskt lexikon för Finland 4, Republiken M–Ö (2011).

Tankar vid stängningsdags (Festskrift till Stig Strömholm, red.: Å. Frändberg, U. Göranson & T. Håstad, 1997, s. 685–695);
För lag och rätt i rikets tjänst, minnen 1937–1989 (1999);
Ja det var då: några minnen och reflexioner som har att göra med Norden och med nordisk rättsgemenskap (Festskrift till Gösta Walin, 2002, s. 455–463).

J. Kemppinen, Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta 1918–1990 (1992).

Festskrifter:
Festskrift för C. O. (Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, årg. 115:3/4, 1979, s. 219–546);
C. O. 1919.28/9.1989, juhlajulkaisu/festskrift, red.: E. Andersson m. fl. (1989).