Ledamoter
Huld%c3%a9n, l

Lars Huldén


f. 5.2.1926   d. 11.10.2016

Professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 1.10.1985 (nr 239)


Bibliografiska uppgifter

L. H. om sitt begynnande liv: ”Jag började förstås också fantisera om att skriva böcker” (red. I.-B. Wik;
[texten granskad och kommenterad av L. H.], Historiska och litteraturhistoriska studier 1996 (71), s. 19–52);
L. H., Bibliografi 1949–2007 (red. L. Assmuth, G. Harling-Kranck och J. Lillqvist, 2007).Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).Skulle det bli brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (2007);
Å. Stenwall, Den omöjliga hemkomsten, rötter och rotlöshet hos några österbottniska författare (2006);
I.-B. Wik, (red.), Strövtåg i ordskogen, L. H. om liv och verk, 2002.Festskrifter:
Xenia Huldeniana, en vänskrift tillägnad L. H. på hans 60-årsdag 5.2.1986 (red. M. Saari, A.-M. Londen och K. Nilsson, 1986);
I. Sorvali, Sju studier tillägnade L. H. på hans 60-årsdag 5.2.1986 (1986);
L. H., Festskrift 5.2.1986 (red. P. Bruun m.fl., 1986);
”Jag kan inte vara allvarsam tillräckligt lång stund”, L. H. 75 år: föredrag hållna vid ett jubileumsseminarium för L. H. den 25 april 2001 (red. N. Edgren-Henrichson, M. Pettersson och L. Huldén, Källan 2001:3).